Bliv frivillig

… i bestyrelsen

Stevns Teaterforening drives af frivillige. Som bestyrelsesmedlem deltager man i 6-8 effektive og hyggelige bestyrelsesmøder om året. 
Derudover har man arbejdsopgaver/vagter i forbindelse med forestillinger. For bestyrelses-medlemmer og suppleanter er der gratis adgang med ledsager (enkelte forestillinger undtaget).
Man er som bestyrelsesmedlem med til at vælge, hvilke professionelle teateroplevelser vi tilbyder til voksne, børn og unge.

De fleste bestyrelsesmedlemmer tager til Danmarks Teaterforeningers årlige teaterseminar i november, hvor teaterproducenter præsenterer deres forestillinger. Det er en weekend tæt pakket med oplevelser, som giver indblik i, hvor alsidigt dansk teater er.
Man kan også deltage i Børneteaterfestivaler og opleve de mange gode teatertilbud til børn.
Fra alle disse tilbud vælger vi næste sæsons repertoire.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontingentfrie.

Valg til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling omkring 1. september.
Bestyrelse består af 8 personer og et antal suppleanter. Vi tilstræber bred tilknytning til det lokale miljø. 
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Valg af suppleanter sker hvert år. Genvalg kan finde sted.

Interesseret? Kontakt forkvinden 23 98 33 35

 

… på Slæbeholdet

Stevns Teaterforening drives af frivillige. En stor opgave, ud over bestyrelsesarbejdet, varetages af Slæbeholdet. 
Til hver forestilling kommer det aktuelle teater med scenografi og teknik, der skal stilles op og gøres klar til forestillingsstart. 
Vi har et meget rost hold af ’slæbere’, som går teatrets teknikere til hånde: bærer ind, stiller scenografi og stole op mm.

Vores egen scenemester kender alle installationer og arbejdsgange. Som slæber får man anvisninger på, hvad der skal gøres, hvordan og hvornår.

Foreningen serverer kaffe/kage, vand/frugt og/eller frokost afhængigt af varigheden af opstillingen. Efter endt forestilling hjælper Slæbeholdet med at pille ned og pakke teatrets bil igen. Der er plads til en øl eller vand og hyggeligt samvær undervejs.

Medlemmer af Slæbeholdet har gratis adgang med ledsager til foreningens forestillinger (begrænsninger på enkelte forestillinger) og ved sæsonens slutning modtager hver slæber en flaske vin pr. opstilling og nedtagning.

Interesseret? Kontakt scenemesteren 41 58 33 35