Forpersonsberetning

Beretning for sæson 2020/21

 

Det føles som en evighed, siden vi sås til generalforsamling sidst. Dette forårs nedlukning var hårdere at ta’ end den første. I hvert fald for mig.
20/21 kom ellers fint fra start. Både publikum og vi blev gode til, at få ind- og udlukning til at glide. Men lige midtvejs i sæsonen var det slut. Alle forestillinger i foråret blev aflyst.

Sæson 2020/21 i tal:
Medlemmer: 176 (sæson 2019/20: 280)
Solgte billetter: 601 – 173 fik krediteret billet til aflyste forestillinger (sæson 2019/20: 990)
Koncertbilletter: 105 – annullerede pga. corona (sæson 2019/20: 203)
Resultat: 69.609 kr. (sæson 2019/20: 41.597 kr.)

Vi fik igen flere medlemmer end tilbage i 2018/19, selv om vi kun havde en halv sæson. Vi måtte begrænse antallet af pladser til forestillingerne i efteråret 2020, så selv om vi flere gange kunne melde udsolgt, blev det ikke mange solgte billetter.
Det imponerende økonomiske resultat på små 70.000 kr. hører I om ifm. regnskabet.

Den 1. halve sæson
Efteråret var præget af kvindelige hovedpersoner med Annas Verden, Hvem er det der banker og Jagten på det gode menneske.

Jagten på det gode menneske blev for mig sæsonens forestilling. Portrættet af en usædvanlig kvinde, forfatter Karin Michaelis, var spændende. Hun insisterede på at hjælpe krigens ofre og flygtninge på trods af landflygtighed og tidens kvindesyn. Katinkas sange i forestillingen stod som fine poetiske tolkninger af Michaelis’ måde at opleve verden.

Hvem er det der banker delte publikum. For nogen, inkl. mig, gav det fin mening at se velgørenhedsshows fremstillet som børneplastre på åbne benbrud af ulighed og uretfærdighed. Andre fandt forestillingen direkte ubehagelig. En enkelt fandt den for voldsom og måtte forlade salen.

Annas Verden gav et fint billede på, hvad det krævede at insistere på at ville sit fag som kvinde. Jeg savnede Anna Anchers insisteren på sine udtryk som kunstner.

De Forbudte Sange med Bodil Jørgensen, som Spilledåsen inviterede os til samarbejde omkring, blev hurtigt udsolgt. Personligt var jeg skuffet. Bodils personlige fortællinger var udmærkede, men sangene løftede sig ikke rigtigt. Musikken var god.

Med Englene i Sneen kom familieforestillingen igen på programmet. Og det blev taget godt imod af publikum. Desværre var oplevelsen lidt fjern med de småbitte dukker helt oppe på scenen i Snurretoppen. De der sad tættest på, fik klart den bedste oplevelse.

Blandt børneforestillingerne blev jeg – igen – betaget af Grev Gris, som vi har haft på besøg før. Peter Holst er efter mere end 500 opførelser stadig vidunderligt nærværende og i tæt udveksling med sit publikum. Det er fortællekunst på højeste niveau! Både børn og voksne morede sig højlydt.

Danseforestillingen Hvad er det? vil jeg gerne se igen uden corona-restriktioner, som betød at børnene ikke kunne få lov at kravle ind til danserne. Det frustrerede både danserne, børnene og de voksne, der skulle holde impulserne til deltagelse i ave.

Efter henvendelse fra Ældresagen kom Det begynder at blive koldt om fødderne på som ekstraforestilling. Vi måtte være 95 i Snurretoppen, og det var vi. Hans Rønne har den mest vidunderlige underspillede humor, som han her brugte til forundret at se på, at hans jævnaldrende er begyndt at dø. Den gik rent ind hos en fuld sal af grå- og hvidhårede teatergængere inkl. forkvinden.

Den aflyste halve sæson
Det blev andet år med aflysning af Cph Phil. Jeg havde glædet mig vildt til at høre Dreamers Cirkus’ folketone sammen med fuldt symfoniorkester til nytårskoncert.

Som året før påtog Cph Phil. sig hele økonomien ifm. aflysningen.

Derudover måtte vi aflyse En lille smule ubehag, danseforestillingen Walk-man, De Hovedløse om De Gule Veste i Frankrig og Et Tysk Liv med Kirsten Olesen.

I børnerepertoiret måtte vi for anden gang aflyse Stor, Større, Størst, og desuden Om lidt bliver alting nu og pAp kAs.

Vi har brugt en masse energi på administration af aflysninger, kreditering af billetter, kommunikation med teatre, organisationer og kunststyrelse om håndtering af kontrakter, tilskud, puljer og ansøgninger.

Frustrationerne over alle de spildte anstrengelser har, i hvert fald hos forkvinden, været store.

Vi har mødt tålmodighed fra alle sider – især fra vores medlemmer. Vi har refunderet alle billetter til de aflyste forestillinger og ikke modtaget én klage over at gebyrer ikke blev refunderet, ikke ét ønske om at få refunderet medlemskab helt eller delvist. Flere har endda sendt hilsener, hvor de har afslået at få penge retur. Tak for fantastisk opbakning.

 

Sidearrangementer
Vores tilbud om sidearrangementer i forbindelse med forestillingerne blev også begrænsede.

Jytte Larsen og forkvinden gennemførte en læsekreds i samarbejde med Stevns Bibliotekerne omkring Karin Michaelis op til Jagten på det gode menneske og et oplæg umiddelbart før forestillingen om personkredsen i forestillingen.

Instruktør Lotte Fårup fortalte om sit arbejde med Danmarks kolonihistorie før Hvem er det der banker, og efter forestillingen blev en lille gruppe tilbage til en samtale om forestillingen.

Det begynder at blive koldt om fødderne affødte en del spørgsmål til skuespilleren på scenekanten efter forestillingen, som han besvarede både velvilligt og veloplagt.

Det planlagte samarbejde med Proba (Prostatakræftforeningen) i forbindelse med En Lille Smule Ubehag var jo desværre forgæves.

Vi glæder os til igen at kunne arbejde med oplæg, after-talks og socialt samvær rundt om forestillingerne.

 

Vi samarbejder med
Stevns Bibliotekerne – især omkring Den Kulturelle Rygsæk for skolerne. Sine Sværdborg fra vores bestyrelse deltager i udviklingen af rygsækken. Teaterforeningen foreslår forestillinger, som alle 4. klasser ser. De forestillinger, der blev vist i forgangne sæson, blev taget godt imod af både børn og lærere.

Samarbejdet udvikler sig i den kommende sæson med forfatterbesøg og arbejde med komponisten til sæsonens forestilling.

Snurretoppen – som giver Spilledåsen, Stevns Amatørscene og os en favorabel pris, når vi lejer os ind. Vi holder forpersonsmøder om fælles problematikker. F.eks. forsikringsdækning af frivillige.

Vi lægger alle de forestillinger i Snurretoppen, der kan spille på den lille scene. Desværre er den tit for trang.

Spilledåsen – om krydsfeltet mellem musik og teater. I den kommende sæson tilbyder vi særpris til Spilledåsens medlemmer til jazzforestillingen Driving Miles.

Place2Book – vores billetsystem, som er lydhøre, når vi foreslår forbedringer i deres system.

Store Heddinge Skoles pedeller – som er uundværlige, når vi spiller der. Ivan, som vi oftest samarbejde med, tager vores ønsker med ophøjet ro og medvirker til at finder løsninger.

Stevnsbladet og Dagbladet – som rykker efter pressemeddelelser, hvis vi har overskredet en deadline. Vi er glade for at lokalpressen anser vores aktiviteter og teaterkunsten som betydningsfulde for offentligheden.

 

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har det seneste år bestået af Anne Olsen, Cæcilie Telling. Karen Schatter, Reni Boe Jensen, Pernille Andersen, Sine Sværdborg, Leif Nielsen er kommunalpolitisk udpeget og mig.

Catarina Nordgren trådte ud af bestyrelsen pr. 1. januar 2021, og suppleant Jytte Larsen indtrådte i hendes sted. Lene Knap Barfod har været suppleant.

Det er en virkelig velfungerende bestyrelse med mange kompetencer. Alle bidrager til at løse de mangeartede opgaver. Vi har indholdsrige og hyggelige bestyrelsesmøder.

Jeg vil gerne gøre særlig opmærksom på, hvor heldige vi er med vores nye kasserer, Anne Olsen, som blev valgt ind sidste år.

Anne har skullet finde ud af alle de ordninger, der gælder for teaterforeninger omkring tilskud og afrapporteringer. Derudover har hun sat sig ind i midlertidige dispensationer og nye puljer.

F.eks. blev der meldt en ’aktivitetspulje’ ud, som skulle afbøde tab på kulturområdet. En pulje der henvendte sig til mange kulturområder.

Anne satte sig ind i, hvordan der skulle søges og ansøgningen kom af sted.

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret har Anne måttet aflægge separate regnskaber for enkelt forestillinger ud over det samlede regnskab.

Det har været enestående at samarbejde med Anne om at forstå reglerne, så vi har gebærdet os på den rigtige måde. Jeg håber snart Anne får muligheden for at arbejde med en ’almindelig’ teaterforeningsøkonomi.

Vi afventer endelige opgørelser over, hvor meget vi kan beholde af sæsonens resultatet med næsten 70.000 kr. i overskud.

Bestyrelsen har planer om at tilbyde forestillinger for 8.-9. klasserne for en del af overskuddene fra denne og sidste sæson.

 

Tak!

– til Stevns Kommune, for gennem mange år at støtte vores drift.

– til vores annoncesponsorer i årsbrochuren

– til pedellerne på St. Heddinge Skole

– til vores samarbejdspartnere

– til lokalpressen

– til slæbeholdet, der går teatrene til hånde med kulisser/teknik ind/ud, stole mm.

– til scenemester og billetadministrator Leif Sinius, som tager et kæmpe slæb.

– til Danmarks Teaterforeninger, som guider os gennem love og kontrakter

– til teatrene, der kommer med det, det hele handler om

 

Som nogen måske ved, er scenemesteren og forkvinden flyttet ud af Stevns Kommune. Vi kan, med den fantastiske bestyrelse, fint klare opgaverne fra den anden side af kommunegrænsen til Faxe. Vi har jo øvet os et par år.

Men jeg vil gerne gentage opfordringen fra sidste år til at der findes en ny form/k. Vi har, et nysgerrigt og medlevende publikum og en velkonsolideret økonomi. Så det er egentlig en ønskeopgave.

Bestyrelsen og jeg glæder os til at vi igen kan samle bestræbelserne om det egentlige: at se forestillinger sammen.

 

Velkommen tilbage i teatret!

 

Lene Vestergård
Forkvinde