Forpersonsberetning

Beretning for sæson 2017/18

Ja, så er vi nået til den sidste i rækken af beretninger om en forgangen sæson, hvor jeg står som formand for Stevns Teaterforening.

Som de af jer, der var til stede sidste år, vil kunne huske, så udtrykte jeg fortrøstningsfuldt, at ”Det skal nok gå alt sammen uden mig.” – Også selvom det var svært at fatte for min ”grænseløse forfængelighed”.
Og til stor ærgrelse for min ”ophøjede uundværlighed”, så har det allerede vist sig i den forløbne sæson, at det skal det nok komme til:

Ved sidste generalforsamling fik vi to nye medlemmer ind i bestyrelsen. To unge kvinder, som omgående tog fat.

Pernille Andersen gik straks fra sæsonens begyndelse i gang med at få gang i vores hensygnende Facebook-side. Hun foreslog bla, at vi skulle prøve med en konkurrence. ”Ja tak! Vil du stå for det?””Selvfølgelig!”
Og vips, så var hun i gang. Der blev udskrevet konkurrence, bestemt en præmie og fundet en vinder. Den bekymrede formand skrev forsigtigt: ”Vil du sørge for, at give vinderen besked?” Straks kom et tilbagesvar: ”Er gjort”
”YES!”

Cæcilie Telling, som formandinden Lene Vestergård ”kaprede” fra koret i første udgave af forestillingen KLINT fra 2016, viste sig at være kyndig udi scenografi, it og grafisk layout.
Hun har allerede fået moderniseret vores nyhedsbreve og givet vores årsbrochure et ”face-lift” (som det hedder i bilbranchen, når en god, gammel model kommer på gaden med nye pyntelister og et bredere ”grin”).
Og lige nu er hun nu i gang med en helt ny udgave af vores børnebrochure. For som hun på et tidspunkt sagde: ”Jeg har nogle idéer til børnebrochuren. Den nuværende ser jo ikke sådan rigtigt prof…, ja altså, udtrykket er jo sådan lidt ama….”
”OKAY! Så du mener, at den ser uprofessionel og amatøragtig ud? Jamen, det er den da også. Lavet i et tekstbehandlingsprogram, gemt som en PDF og så godtnok trykt hos et professionelt trykkeri. Værsgo’ Gå bare i gang!”

Dejligt med nye kræfter, der tager ved!

Når vi kommer til punktet valg på dagsordenen, så vil I se, at vi igen i år har et par yngre kandidater til bestyrelsen.
I vil se, at jeg stadig stiller op til bestyrelsen, men denne gang som suppleant. Jeg synes, at det er vigtigt at give plads og ikke stå i vejen for nye kræfter.
På den anden side så ved mange af jer, at der i virkeligheden ikke er den store forskel på, om man er bestyrelsesmedlem eller suppleant i Stevns Teaterforening. Vi byder alle ind med de evner og kræfter, som vi hver især har. Forskellen er dybest set kun den, at bestyrelsesmedlemmerne skriver under på regnskabet og det gør suppleanterne ikke. Alt andet foregår i det store hele i kollektiv samdrægtighed.

– – –

Sidste år lovede jeg jer, at vores billetsystem hos Place2Book ville blive moderniseret, så tingene ville gå mere automatisk, at det kunne huske medlemmer fra år til år, at systemet selv fandt medlemspriserne frem, når man havde købt billet nr. 3 osv.
Jeg fortalte sidste år, at firmaet var blevet svigtet af en underleverandør, så opgraderingen blev ikke klar til sæsonstarten. Det har vist sig, at svigtet var større end som så, så firmaet har måttet gennem en større reorganisering.
Heldigvis er det ikke gået ud over det gamle billetsystem. Det har fungeret fint; men vi må altså vente lidt på opgraderingen.

Hvorfor er vi så ikke gået over til nogle af de andre systemer på markedet?
Ganske simpelt fordi det ville være for dyrt for vores lille forening. Startomkostningerne og de faste afgifter er for høje og Place2Book er stadig den billigste.

– – –

En ny og spændende opgave for bestyrelsen i den kommende tid vil forhåbentlig være medvirken til udarbejdelsen af en ny kulturpolitik for Stevns Kommune.
Vi har hørt ”på vandrørene”, at AET-udvalget så småt er gået i gang med at udarbejde en sådan politik. Et par af fokuspunkterne drejer sig om ”Børn og unges møde med kulturen” og ”Kultur i ældrefællesskaber”.
Vi har tidligere forsøgt os med udbredelse af professionelt ungdomsteater på vores kommuneskoler. De unge var generelt glade for forestillingerne; men det kneb gevaldigt med opbakningen fra de daværende administratorer på skolerne. Vores børneteaterforestillinger har et pænt og stabilt publikum, og når man kigger rundt i denne kreds, må vi vel sige, at vi er et ganske pænt eksempel på ”Kultur i et ældre fællesskab”.
Vi håber således, at AET-udvalget vil invitere os og andre kulturformidlere til et udvalgsarbejde med henblik på udarbejdelse af en ny og bredt favnende kulturpolitik.

– – –

Og hvordan er året så gået?

Billetsalget landede på 1.224, hvilket bestemt er ganske pænt. Sidste år lå det på 941, når det var korrigeret for de 250 billetter, vi solgte til KLINT 1.
%-vis er det en fremgang på 30% af sidste års billetsalg, som lå 25% under 2015/16.<
Sådan går det åbenbart op og ned.

Når vi kommer til regnskabet, vil I kunne se, at vi kom ud med et lille underskud i den forgangne sæson.
Vi satsede stort på især et par dyre forestillinger. En satsning, som viste sig, ikke helt bar frugt.

I den kommende sæson 2018/19 er vores store satsning KLINT 2, – eller snarere var, idet forestillingerne jo allerede er afviklet.
Bestyrelsen valgte at købe et udsnit af de 4 forestillinger, altså ikke af forestillingerne, men af billetpladserne. En satsning, som var medvirkende til, at folkene bag KLINT 2 (herunder undertegnede, som naturligvis ikke var med til beslutningerne om KLINT 2) turde gå i gang med projektet.
OG her må vi sige, at satsningen bar frugt: 4 udsolgte forestillinger.
Da denne beretning drejer sig om sæson 2017/18, vil jeg overlade det til den kommende forkvinde at berette yderligere om KLINT 2 i sin beretning om et år.

Medlemstallet. Talmæssigt er vi steget igen til alt 175 medlemmer, så vi nu er tilbage til antallet for 2015/16. En stigning på 54 % i forhold til sidste sæson. Procenter giver ofte voldsomme udslag, når det er så relativt små tal, som tilfældet er.
Alt i alt må vi sige, at vi har en trofast og nogenlunde stabil medlemsskare. Men vi må også se i øjnene, at vi på sigt må udvikle vores forening til også at favne folk med højere tal i deres CPR-numre end de fleste af os, der er til stede her og nu.
Lur mig, om ikke nogle af de nye kræfter i bestyrelsen allerede har flere idéer i den retning.

– – –

Til generalforsamlingen sidste år viste vi ”Kys det nu, det satans liv…” med ”Formandinden” som hæsblæsende gammel hippie-bedstemor.
Jeg har set den utallige gange som roadie, medfølgende tekniker og som groupie, så jeg er nok ikke ganske upartisk i min vurdering. Men efter publikums reaktioner, som jeg husker dem, så blev forestillingen ganske vel modtaget.

Det absolutte højdepunkt for mig i den forgangne sæson var Det Kgl. Teaters ”Med Sne” med Henning Jensen, som den bærende kraft, og Kirsten Olesen, som den nøgterne neurolog, der beskrev demensens svøbe.
Det var især en fornøjelse at byde Henning Jensen velkommen tilbage på Stevns igen. Jeg talte med ham, da han igen besøgte Stevns i januar i år, da han holdt sit foredrag ”En rejse så lang” i LOFs regi her i Snurretoppen.
Han fortalte, at det virkeligt havde været en af hans større udfordringer som skuespiller, efterhånden som det op for ham under indstuderingen, at hans figur på scenen hen gennem stykket gik mere og mere i opløsning.
Det satte så mange tanker og følelser i gang i ham selv om hans eget liv med dybe depressioner, som han også taler frit om i sine foredrag.
Jeg kunne så fortælle ham, at han ligeledes ramte os andre, som har eller har haft demens tæt på med forældre og/eller ægtefæller, lige i hjertekulen. Jeg havde i hvert fald svært ved at holde tårerne tilbage i december sidste år.

Et andet højdepunkt for mig var børneforestillingen ”Jeg kan huske alting” med Teater My. Mette Rosleff er efter min mening en af vores ypperste performer af børneteater for de mindste.
”Når jeg tænker på min dag, kan jeg huske det hele. For jeg er mig, og inde i mit hoved findes alt det, som jeg har lavet i dag.<
Mine øjne har set så mange ting. Mine ører har hørt så mange lyde. Også musik. Fra kanten af min seng, kan jeg kigge ud over hele min verden, på alle dem, som jeg kender.
Det er aften og tid til at sove. Fra sengekanten kigger vi ud på verden. Ud af vinduet. På månen og på himlen fuld af stjerner. Det er sengetid, men umuligt at falde i søvn. For huset er fyldt med lyde, og hovedet fuld af tanker på dagen, der lige er gået…
Det hele fortalt i en vidunderlig rolig stemning, som børnene fuldstændigt kan identificere sig med.
Forestillingen var for børn 2-5 år. Det kan varmt anbefales indimellem at tage ind og se en eller flere af vores børneforestillinger, også selvom man ikke lige har børnebørn i den nævnte målgruppe. Meget af dansk børneteater favner bestemt også voksne. Prøv det!

Til gengæld var jeg ikke specielt begejstret for ”Inden jeg fylder 67” med Kirsten Lehfeldt i hovedrollen som frustreret single, der netop var gået på pension.
Min ubegejstrethed (hvis man ellers kan sige sådan?) går ikke så meget på Kirsten Lehfeldts manglende engagement i rollen. Hun var netop kommet sig nogenlunde over et nedbrud, som gjorde, at premieren på forestillingen måtte aflyses, og måtte senere på turnéen erstattes af instruktøren Pia Rosenbaum.
Men selve emnet var efter min mening lidt outdatet. Jeg oplever ikke, at lysten til sex og lysten til at date og have forhold i pensionist-alderen er så tabu-belagt, som forestillingen lægger op til. Men måske beror det på, at forestillingen var baseret på en amerikansk roman.
Bedre blev det heller ikke af, at de mandlige med- og modspillere, Stig Hoffmeyer og Troels II Munk, virkede mere end uengagerede i det, de foretog sig på scenen.

Forestillingen var en af de satsninger, der bestemt ikke bar frugt, hverken publikumsmæssigt eller kvalitetsmæssigt.
Heldigvis havde vi fået forestillingen til en ”tilbudspris” på 35.000 kr., så det økonomiske tab var overskueligt. Normalprisen var 55.000 kr.

Dette skal ikke tages som et udtryk for ærgrelse over, at vi satsede. Tværtimod! Hvis vi ikke indimellem satser, så vil vi gå i stå, og så vil der ikke være nogen grund til at drive en forening som vores.

– – –

Den kommende sæson 2018/19 spænder fra skilsmissekomedie over kolonihistorisk epos, identitetskvaler, musikalsk farce og dansepoesi til politisk thriller direkte fra virkeligheden, som den beskrives i vores sæsonbrochure.

– – –

Personligt glæder jeg mig meget til forestillingen ”Sukker” med ensemblet Det Olske Teater. Den beskriver et ikke særligt velkomment kapitel i vores Danmarkshistorie: Slavetiden omkring 1700-tallet. Udover den dramatiske og gribende handling, så udmærker forestillingen sig ved en markant nytænkning af scenografi og teateroplevelse.

Publikum sidder rundt om scenografien som udover ganske få rekvisitter såsom en skibskiste, en stol og et bord fra et rigmandspalæ osv. gør brug af videoprojektioner ned på scenegulvet. Herved skiftes mellem de bonede gulve hos eliten over det gyngende, havoverbruste skibsdæk til St. Croix’ frodige jord.
Jeg var til premieren sammen med ”Formandinden”, og den gjorde et stærkt indtryk. Håber meget, at I vil tage chancen og dele oplevelsen med os mandag d. 29. oktober.

Jeg glæder mig også til igen at se Lasse Popp og Co. fra Limfjordsteatret. De var grundstammen i vores succes med Tom Waits-forestillingen ”Træt Lever Og Tungt Hjerte” fra forrige år.
Denne gang kommer de med en musikalsk og grotesk fortælling fra virkeligheden: ”Dr. Carl v. Cosels Hemmelige Liv”. Dr. Carl v. Cosel var en videnskabsmand og røntgenspecialist, der i 1930’erne arbejdede på et tuberkulosehospital, hvor han blev forelsket i en smuk kvindelig patient, der desværre døde meget ung.
Han var overbevist om, at den moderne videnskab dengang stod lige overfor et gennembrud, så det ville blive muligt at genoplive mennesker, så han beholdt hende længe efter hendes død.
Vanvittig eller blot vanvittigt forelsket? Kom selv og døm onsdag d. 16. januar.

I år spiller vi 5 forestillinger i Snurretoppen, inkl. aftenens ”Til Glæden”. mens 3 vises i Erikstruphallen. Én mindre end de sædvanlige 9 voksenforestillinger.
Hertil skal så lægges de 4 KLINT 2-forestillinger, som bestyrelsen også var involveret i som frivillige i forskellige funktioner.

Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoni Orkester – spiller igen igen i år på Stevns. Det betaler sig, at bestyrelsen investerer i at tage til det årlige samråd hos Uffe Savary og hans Philharmonikere i København.
Denne gang står menuen på ”Mozart og hans fans”. Der diverteres med Tjajkovskijs Mozartiana, Richard Strauss’ Obokoncert fra 1945 i Mozart-lignende orkesteropstilling og så endelig Mozarts Jupiter-symfoni nr. 41.

I løbet af et par uger uddeler vi børneteaterbrochurerne til alle børn i Stevns Kommune. Vi uddeles til alle op til 4 klasse. De uddeles via dagplejemødre, daginstitutioner og skoler.

Vi spænder i år fra 1 1/2 år op til 12 år. Alle forestillinger spilles kl. 11, så familierne stadig kan have noget lørdag ud af dagen.
Og igen i år spiller vi 6 forestillinger, 2 på Hårlev Bibliotek, og 4 som vanligt i Erikstruphallen.

Under pindemadderne og rødvinen vil vi fortælle lidt mere om sæsonens forestillinger, og trække lod om billetter til nogle af forestillingerne.

Jeg vil slutte af med at rette en tak til Stevns Kommune for den støtte, vi modtog i den forløbne sæson.

En tak skal også lyde til vores øvrige annoncører: SuperBrugsen, Rødvig Au2shop, Løje’s El-service, Café Algade, Smykke- og Brillehuset, Restaurant Harmonien, LOKALrevision og Baeré A/S.

En stor tak skal også lyde til vores lokale verdenspresse: Stevnsbladet, Dagbladet og Netavisen Stevns Nu, som alle er meget behjælpelige med at bringe omtaler og pressemeddelelser og af og til endog anmeldelser.

Endvidere skal der lyde en stor tak til ”Slæbeholdet” under ledelse af Torben Henriksen. Uden jeres hjælp ville vi ikke kunne gennemføre et så omfattende program.
I år skal lyde en speciel til Torben, som efter mange års tro, frivillig tjeneste har valgt at lade stafetten gå videre. I første omgang til mig, som fremover vil varetage tjansen som scenemester. Også en stor tak til Annie og Sander Pedersen samt Jørgen Christensen, som også har valgt at lade arbejdshandskerne gå videre til yngre kræfter.
Og heldigvis er der i forbindelse med KLINT 2 kommet nye og yngre kræfter til, som gerne vil fortsætte på ”Slæbeholdet”, så også her sker der nyt.
Også tak til Peter Køppen, Ole Schrøder og Ivan Westphalen på Store Heddinge Skole og Jesper Askø fra Stevns Amatørscene for den tekniske bistand, der indimellem er nødvendig for at kunne modtage teaterforestillingerne.

Endelig vil jeg sige tak til de, der forlader bestyrelsen ved denne generalforsamling, især til Liss Hervard, der vist er den af os, der har siddet længest. Tak til bestyrelsen som helhed for et godt samarbejde. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i tiden fremover.

Og til de øvrige fremmødte: Velkommen til sæsonen 2018/19.

Tak for ordet.

Leif Sinius
formand