Forpersonsberetning

Beretning for sæson 2021/22

Vi har i 2021-22 haft 19 forskellige forestillinger med i alt 22 opførelser og én symfoniorkester-koncert – et aktivitetsniveau, der absolut hører til i den høje ende i teaterforeningens historie.

Vi undgik aflysninger i sæsonen, men vi mærker, som andre teaterforeninger, en træghed med at få publikum tilbage på rækkerne. Til de fleste forestillinger solgte vi en del færre billetter, end vi havde håbet og forventet.

Sæson 2021/22 i tal:
Medlemmer: 190 (sæson 2020/21: 176)
Solgte billetter: 1082 (sæson 2020/21: 601 – halvdelen af sæsonen aflyst pga. corona)
Koncertbilletter: 187 (sæson 2020/21: aflyst pga. corona)
Resultat: -90.150 kr. (sæson 2020/21: 69.609 kr.)

Der er stadig et stykke vej op til medlemstallet i sæson 2019-20, som var 280.
Underskuddet er delvist planlagt. Vi meldte sidste år ud, at vi ville benytte en del af de seneste års overskud til at invitere eleverne i de ældste klasser i teatret. Derfor er 227 af de 1082 solgte billetter købt af teaterforeningen selv til ungdomsforestillinger for 8. og 9. klasser i kommunens skoler.
Underskuddet er dog også udtryk for utilfredsstillende salg af billetter til vores ’almindelige’ forestillinger.

Årets forestillinger
Voksenforestillinger:
2 x Cyklus Én i samarbejde med Mad & Ro, den anden med JordFestival, Karise
Banket for Bier I samarbejde med JordFestival, Karise
Canada Sæsonens generalforsamlings-forestilling
Driving Miles Med særtilbud til Spilledåsens medlemmer
Scavenius
Koranens blomster Særforestilling især for Ældresagens medlemmer
The Danish Girl
Spejlmanden
Det fortrolige rum Med særlig invitation til kommunalbestyrelsesmedlemmer og presse
Dracula
Den Grønlandske mand
Symfonikoncert:
Cph Phil: Julekoncert I samarbejde med Skt. Katharina Kirke

Børne/unge forestillinger:
Den sandfærdige historie om de tre små grise
Magiske Jekyll Familieforestilling
Familien Norden For Hellested Friskoles ældste klasser + en klasse fra Stevns Friskole
2 x DU ER DEN For de ældste klasser fra flere skoler
2 x Mariehønen Evigglad
Verdens mindste historie
Blåt barn
Natten

Vi har, som vi plejer, været langt omkring i genrer og har fået masser af begejstrede reaktioner.
Canada satte poetiske og uhyggelige billeder på, hvordan et barn langsomt mærker frygten for, at stigende modvilje mod ’fremmede’ også gælder hende. Barnet (og instruktøren) har jødisk baggrund. For at modvirke frygten udvikler barnet hemmeligt planer for en flugt til Canada den dag, det måtte blive påkrævet.
Vi havde en bevægende samtale med stykkets instruktør efter forestillingen.
I Driving Miles kom vi ind på livet af Miles Davis. Jazzentusiaster fik en teateroplevelse og teaterfreaks fik en indgang til avanceret jazz. Jeg fik i hvert fald ny forståelse for Davis’ musik.
Scavenius satte et foruroligende spejl op for danskernes magelighed og for vores rolle i 2. verdenskrig. Besættelsens historiske figurer blev fremstillet som dyrekarakterer, som gav nye facetter til kendte skikkelser. Dukketeater kan i høj grad være for voksne!
Sæsonens to største oplevelser var for mig The Danish Girl og Den grønlandske mand.
Det internationale hold af dansere i Holstebros Danseteater skabte poetisk dynamik af Lili Elbes kunstneriske begavelse og brutale billeder af tvangen ind i vedtagne kønsstereotyper.
Med danser Bjørk-Mynte Paulsens egen erfaring som transkvinde fik The Danish Girl en dybde, som næsten tog vejret fra mig. Der var en intens stemning mellem scene og sal, hvor vi desværre kun var 60 tilskuere.
Samtalen mellem danserne og publikum efter forestillingen blev intens og nærmest kærlig. Danserne var helt høje over interessen for deres arbejde og omsorgen for deres processer.
Den grønlandske mand blev corona-aflyst i 2020. I maj 2022 lykkedes det. Og den var værd at vente på!
De forestillinger om grønlandsk liv, som vi (jeg) har fået ind via skole, medier, litteratur mm, blev nuanceret af generøse grønlandske mænd med stor bredde i alder og erfaringer. De fire skuespilleres musikalitet, selvironi, stolthed, sorg og humor tillod, at vi kunne more os over vores fordomme så vel som over deres usikkerhed ift. Grønlands fremtid.
Også samtalen efter Den grønlandske mand blev tæt og uddybede oplevelsen af forestillingen.
Vi får mange tilkendegivelser fra de teatre, der spiller hos os om, at det stevnske publikum er gode at spille for. Det, sammen med de samtaler vi arrangerer før eller efter forestillingerne, gør mig stolt over ’vores’ publikum.
Tak for jeres nærvær, og nysgerrighed.

Ungdomsforestillinger
Vi havde overskud i 2019-20 og 2020-21. Vi sagde på sidste generalforsamling, at vi ville bruge nogle af pengene til forestillinger for de ældste klasser i Stevns’ skoler.
Det blev til to forestillinger: Familien Norden og DU ER DEN.
26. oktober 2021 viste vi Familien Norden for 89 børn og lærere på Hellested Friskole. De seks medvirkende fra Norge, Grønland og Danmark var mellem 18 og 23 år. De havde, med et professionelt hold omkring sig, gennem tre måneder undersøgt, om de ideer, vi går rundt med om familie, overhovedet passer til virkeligheden. 8.-9. klasses eleverne koncentrerede sig for at få alt med, også når der blev talt norsk og grønlandsk. Det var tydeligt at forestillingens beretninger om bl.a. brud og misbrug vakte genkendelse og empati hos publikum.
5. april 2022 spillede DU ER DEN på St. Heddinge Skole. 137 unge mennesker så forestillingen ved to opførelser. Det var tydeligt ved samtalen efter forestillingen mellem de medvirkende og publikum, at forestillingens radikale krav om handling ift. klimaforandringer, ramte det unge publikum.

Regnskab 2021-22
Vores kasserer Anne Olsen er ikke til stede ved generalforsamlingen i år pga. udlandsrejse.
Derfor får regnskabet lidt flere ord med på vejen her i beretningen.
Underskud på 90.000 kr. – det er ikke noget, vi har prøvet før. Vi havde ved sæsonens start så stor en egenkapital, at det ikke giver nogen problemer.
Vi har, som lovet, brugt af tidligere overskud til ungdomsforestillingerne – ca. 30.000 kr. De er givet godt ud, synes vi.
Den øvrige del af sæsonens underskud skyldes generelt svagt salg af billetter især til voksenforestillingerne.
Der er kontingenter for to år til Danmarks Teaterforeninger i sæsonen af tekniske årsager.
Der er stadig ingen afklaring omkring de ekstraordinære tilskud vi fik ifm. coronanedlukningene. Vi forventer at skulle tilbagebetale godt 103.000 kr. Hvis de skal tilbagebetales, vil vi til gengæld have omkring 30.000 kr. til gode fra den såkaldte garantiordning. Der er stadig forhandlinger mellem Danmarks Teaterforeninger og Kulturministeriet. Vi kan kun afvente, hvad de ender med.
Vores vigtigste opgave er og bliver at få publikum i teatersalen. Først og fremmest fordi det er det, vi er til for. Og også fordi vi ikke kan tåle så store underskud mange år i træk.

Vi samarbejder med…
Stevns Bibliotekerne – især omkring Den Kulturelle Rygsæk for skolerne. Teaterforeningen foreslår forestillinger, som alle 4. klasser ser. Den Kulturelle Rygsæk er i en rivende udvikling, og der er gensidig glæde over samarbejdet.
Snurretoppen – som giver Spilledåsen, Stevns Amatørscene og os en favorabel pris, når vi lejer os ind. Vi holder forpersonsmøder om fælles problematikker. Vi lægger de forestillinger i Snurretoppen, der kan spille på den lille scene. Desværre er den tit for trang.
Spilledåsen – om krydsfeltet mellem musik og teater.
Place2Book – vores billetsystem, som er lydhøre, når vi foreslår forbedringer i deres system.
Stevns’ hallers pedeller – som er uundværlige, når vi spiller der. Ivan, som vi oftest samarbejde med, tager vores ønsker med ophøjet ro og medvirker til at finder løsninger.
Stevnsbladet og Dagbladet – som i vidt omfang skriver om vores forestillinger. Vi er glade for at lokalpressen anser vores aktiviteter og teaterkunsten som betydningsfulde for offentligheden.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har det seneste år bestået af Anne Olsen, Cæcilie Telling. Karen Schatter, Reni Boe Jensen, Thea Kulavig, Sine Sværdborg, Jytte Larsen, Inge Rasmussen (kommunalpolitisk udpeget fra februar 2022) og mig.
Pernille Andersen og Aleksandra Olsen har været suppleanter. Pernille har valgt at stoppe efter fire år i bestyrelsen. Tak, for det arbejde du har lagt.
Bestyrelsen er begunstiget med mange kompetencer. De to sæsoner med corona-udfordringer har tæret på kræfterne. Det er simpelthen sjovere at bruge energien på at få teatret til at syde af glade publikummer, end på at sørge for afstand og afspritning.
Alle bidrager til at løse de mangeartede opgaver. Vi har altid indholdsrige og hyggelige bestyrelsesmøder.
Vi er bredt sammensat aldersmæssigt, – en stor værdi! Det rolige generationsskifte kommer forhåbentlig til at betyde en ny og yngre forperson indenfor de allernærmeste år

Tak
– til Stevns Kommune for gennem mange år at støtte vores drift.
– til vores annoncesponsorer i årsbrochuren
– til pedellerne i kommunens haller
– til vores samarbejdspartnere
– til lokalpressen
– til slæbeholdet, der går teatrene til hånde med kulisser/teknik ind/ud, stole mm
– til scenemester og billetadministrator Leif Sinius, som tager et stort slæb
– til vores interne revisorer
– til Danmarks Teaterforeninger, som guider os gennem love og kontrakter
– til teatrene, der kommer med det, det hele handler om
Og tak til vores nysgerrige og medlevende publikum.
I den kommende sæson fejrer vi Dansk Teaters 300-års jubilæum i samarbejde med Stevns Bibliotekerne og Det Kongelige Bibliotek.
Jeres teaterforening fejrer teatret hver gang, vi præsenterer jer for en ny forestilling. Vi glæder os til at dele oplevelserne med jer.

Velkommen i teatret!

Lene Vestergård, Forkvinde