Forpersonsberetning

Beretning for sæson 2022/23

2022-23 bød på 13 forskellige forestillinger, 8 for voksne og 5 for børn, og én
symfoniorkesterkoncert.
Derudover arrangerede vi i samarbejde med Stevns Bibliotekerne en lokal fejring af Dansk Teaters 300-års jubilæum.
Vi måtte helt usædvanligt aflyse 2 forestillinger. Én børneforestilling – teatrets bil brød sammen på vej til Stevns. Én voksenforestilling – teatret aflyste på grund af sygdom.
Aflysningerne indvirker selvfølgelig negativt på antal solgte billetter.
Sæson 2022/23 i tal:
Medlemmer: 202 (sæson 2021/22: 190)
Solgte billetter: 904 (sæson 2021/22: 1082)
Koncertbilletter: 340 (sæson 2021/22: 187)
Resultat: 45.510 kr. (sæson 2021/22: – 90.150 kr.)

Vi har stadig et stykke vej op til medlemstallet i sæson 2019-20, som var 280.
Vi er tilfredse med, at overskuddet giver os mulighed for at bruge flere penge på den kommende 50-års jubilæumssæson, end vi havde budgetteret.

Årets forestillinger
Voksenforestillinger:
Beboer sæsonens generalforsamlings-forestilling.
I krydset får de ny sofa med efterfølgende samtale med instruktør Kirsten Dehlholm.
Stjernevandring vandreforestilling på stierne i Hårlev.
En lille smule ubehag i samarbejde med PROPA, Prostatakræftforeningen og Cafe Bliss.
Et tysk liv Kirsten Olesens 50-års jubilæumsforestilling.
Jeg er Silas i samarbejde med Stevns Bibliotekerne fik vi mange unge i teatret
Argumenter imod Kvinder med forudgående læsekreds på biblioteket og efterfølgende samtale med forfatteren Birgitte Possing og skuespillerne.
Jeg bærer min sjæl en del af Grønlands selvopgør med overgreb mod børn.
(TYK) aflyst pga. sygdom.
Symfonikoncert: Cph Phil: Nytårskoncert. Cph Phil har indtil nu tilbudt os én koncert i hver sæson.

Børne/unge forestillinger:
Aftryk 0-4 år
Luk op x 2 1-3 år, spillede i Stevns Folklore Museum
(Prinsesse Caraboo) aflyst pga. bilnedbrud
Tandfeen 5-10 år
Cirkel 2½-6 år
Stor Større Størst 3-7 år
Specialarrangement i samarbejde med Stevns Bibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek: Fejring Dansk Teater 300 år. Engageret foredrag af teaterchef Kasper Wilton om de første forestillinger på dansk og Holbergs centrale rolle.
Derefter tog undertegnede forkvinde publikum med på en tur gennem teatrets udfoldelse på Stevns fra begyndelsen af 1900-tallet – med amatører og professionelle.
50 interesserede fandt vej til et vellykket arrangement i Snurretoppen.
Vi har været langt omkring i genrer og har fået mange glade og kærlige tilbagemeldinger.

Jeg vil her fremhæve et par forestillinger.
En lille smule ubehag var en stærk rejse igennem et sygdomsforløb. Snurretoppens sal var fuld af midaldrende mænd (flere med hustru). Samarbejdet med PROPA, Prostatakræftforeningen, betød, at vi fik et publikum i teatret, som sjældent dukker op. Det var en stærk oplevelse at se forestillingen sammen med så mange, som havde stykkets tema helt tæt på egen krop. PROPA havde modtaget en donation fra kræftens Bekæmpelse på 9.300 kr.
til nedbringelse af billetprisen.
Det Kongelige Teaters Et tysk liv var et uhyggeligt blik ind i, hvor let et almindeligt menneske flyder med en samfundsforandring, der overskrider de grundværdier personen er vokset op med. Kirsten Olesens formidling af den tyske kvindes fortrængning og glimtvise erkendelse var rystende.
Det var en ære at ønske jubilaren til lykke med en kurv stevnske specialiteter doneret af Karl Peter Andersen, Traktørstedet Højeruplund.
Argumenter imod Kvinder satte publikum på prøve. Vi blev involveret meget direkte i de kønskampe, der langsomt har givet kvinder en mere ligeværdig placering i samfundet. Samtalen efter forestillingen mellem skuespillerne, forfatteren og publikum var særdeles livlig.
Børneforestillingerne Aftryk, for de allermindste, og Tandfeen, for de noget større, var aldeles afvæbnende. Børneansigter, der hengiver sig i undren og begejstring er uimodståelige. Og nærværet i den fælles oplevelse er en dyrebar, og efterhånden sjælden, erfaring for vores allesammens børn.

Vi har samarbejdet med…
Stevns Bibliotekerne – især omkring Den Kulturelle Rygsæk for skolerne. Teaterforeningen foreslår forestillinger, som alle 4. klasser ser. Den Kulturelle Rygsæk er i en rivende udvikling, og der er gensidig glæde over samarbejdet.
Endvidere har vi afholdt læsekreds på Biblioteket i St. Heddinge i forbindelse med Argumenter imod kvinder, som tog afsæt i bogen af samme navn. I anledning af Dansk Teaters 300 år, bidrog Det Kgl. Bibliotek med en dramaturg. Det Kgl. Bibliotek havde megen ros til overs for vores lokale samarbejder.
Snurretoppen – som giver Spilledåsen, Stevns Amatørscene og os en favorabel pris, når vi lejer os ind. Vi holder forpersonsmøder om fælles problematikker. Vi lægger de forestillinger i Snurretoppen, der kan spille på den lille scene. Desværre er den oftest for trang.
Spilledåsen – om krydsfeltet mellem musik og teater. Vi informerer gensidigt hinanden om repertoire og spilledatoer, så vi undgår sammenfald.
Stevns Amatørteater – som ifm. fejringen af Dansk Teaters 300 år bidrog med manuskripter, historier og billeder til gennemgangen af teatrets udfoldelse på Stevns.
PROPA Prostatakræftforeningen – hvis formand Niels Bylund engagerede sig i markedsføring, udstilling og skaffede midler til, at vi kunne nedsætte billetprisen til En lille smule ubehag.
Cafe Bliss – som før En lille smule ubehag tilbød en menu ’særligt for mænd’, og var ramme om uformelle møder efter forestillingen.
Place2Book – vores billetsystem. Vi overvejer andre billetoperatører.
Stevns’ hallers pedeller – som er uundværlige, når vi spiller der. Ivan, som vi oftest samarbejde med, tager vores ønsker med ophøjet ro og medvirker til at finder løsninger.
Stevnsbladet og Dagbladet – som i vidt omfang skriver om vores forestillinger. Vi er glade for at lokalpressen anser vores aktiviteter og teaterkunsten som betydningsfulde for offentligheden.

Bestyrelsesarbejdet
Det vigtigste – og sjoveste – ved at sidde i bestyrelsen er, at vi beslutter, hvilke forestillinger foreningen udbyder til medlemmer og nye publikummer. Vi er altid glade for ønsker og reaktioner.
Bestyrelsen består af passionerede teaterelskere, så repertoiret er resultat af intense diskussioner om form, indhold, udtryk, aktualitet og om den enkelte forestilling kan finde et publikum her.
Bestyrelsen har det seneste år bestået af Anne Olsen, Cæcilie Telling. Karen Schatter, Piet Bertelsen, Thea Kulavig, Sine Sværdborg, Jytte Larsen, Inge Rasmussen (kommunalpolitisk udpeget) og Lene Vestergård.
Aleksandra Olsen og Reni Boe Jensen har været suppleanter.
Karen Schatter, Reni Boe Jensen og Aleksandra Olsen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Tak, for alt det arbejde I har lagt i foreningen.
Bestyrelsen er begunstiget med mange kompetencer. Alle bidrager til at løse de mangeartede opgaver. Vi har altid indholdsrige og hyggelige bestyrelsesmøder.
Vi er bredt sammensat aldersmæssigt, – en stor værdi! Vi ser frem til nye medlemmer i bestyrelsen som vil indgå i det rolige generationsskifte. Vi forventer at kunne præsentere en ny og yngre forperson indenfor et år.

Tak
– til Stevns Kommune for gennem mange år at støtte vores drift.
– til vores annoncesponsorer i årsbrochuren
– til pedellerne i kommunens haller
– til vores samarbejdspartnere
– til lokalpressen
– til slæbeholdet, der går teatrene til hånde med kulisser/teknik ind/ud, stole mm
– til scenemester og billetadministrator Leif Sinius, som tager et stort slæb
– til vores interne revisorer
– til Danmarks Teaterforeninger, som guider os gennem love og kontrakter
– til teatrene, der kommer med det, det hele handler om

Og tak til vores nysgerrige og medlevende publikum. Jeres nærvær og nysgerrighed bemærkes ofte af de tilrejsende teatre fra hele landet.
I den kommende sæson fejrer vi Stevns Teaterforenings 50-års jubilæum. Vi vil fejre jubilæet, hver gang, vi præsenterer jer for en ny forestilling – for voksne og børn.

D. 29. februar 2024 holder vi fest. Vi glæder os til at fejre os selv, jer og alle, der gennem årene har bidraget til, at teatrets nærvær kan opleves lige her. Stevns’ borgere får det bedste, vi kan finde.

Læg mærke til overraskelser i løbet af jubilæumssæsonen. Meld dig til vores nyhedsbrev.

Velkommen i teatret.

Lene Vestergård, Forkvinde