Generalforsamling

Tirsdag d. 1. september. 2020 kl. 19.00

Snurretoppen, Algade 32, Store Heddinge

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab sæson 2018/19
5. Fastsættelse af kontingent for sæson 2020/21
6. Indkomne forslag, a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af interne revisorer og suppleant
9. Eventuelt